fotocesty FOTOCESTY.CZ
Austrálie - Články
Č L Á N K Y F O T O G A L E R I E Z P R Á V Y   Z   C E S T
zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>

Pravěké hory


duben 2002 - Flinders Ranges, SA, Austrálie

Z placaté kamenné polopouště se zvedá obrovský kruh skalního útesu. Zdá se, že nějaký obr kdysi dávno nadzvedl velikánskou desku ploché země asi pět set metrů nad okolí. Pak se mu práce znelíbila, tak do desky uprostřed praštil velikým kladivem, až se celá prolomila a její okraj teď trčí do vzduchu. Asi tak vypadá Wilpena Pound, nejnavštěvovanější část pohoří Flinders Ranges z vrcholu St. Mary's Peak, nejvyší hory zdviženého okraje kamenného kruhu hor.

Panorama Wilpena Pound

Asi 450 km severně od Adelaide a 150 km od pobřeží zátoky Spencerova zálivu se v suchém neobydleném vnitrozemí nazývaném "outback" schovává jedna z nejkrásnějších oblastí Jižní Austrálie - pohoří Flinders Ranges. Kamenitá polopouštní krajina vás příjemně překvapí různorodností a rozmanitostí rostlin, zvířat i skalních útvarů. Ať už se vydáte objevovat Flinders Ranges pěšky po některé z klikatých pěšin nebo autem po nezpevněných vyhlídkových silničkách, vždycky budete mít možnost obdivovat nezapomenutelné výhledy na scenérie pravěkých hor, kaňony s domorodými rytinami či pozorovat divoké zástupce místní fauny a flóry.

Konec v nedohlednu

Cestou do Flinders Ranges šedesát kilometrů jižně od Port Augusty nás udivuje pohled na molo zabíhající hluboko do moře. Tam se musíme zajet podívat. Zastavujeme v tichém městečku Port Germein a procházíme se po dvanáct set metrů dlouhém molu, které bývalo svého času nejdelším dřevěným molem na světě. Velká část mola se dočkala rekonstrukce a trvá nám dvacet minut, než dojdeme na její konec, tam jsme odměněni fascinujícím pohledem na mohutné kůly nahlodávané po desetiletí mořem.

Molo v Port Germein

Dobývání vrcholů

První noc v horách přespáváme na soukromém tábořišti hlavního střediska Wilpena. Oproti ostatním tábořištím v národním parku, kde je k dispozici pouze základní vybavení - ohniště a suché záchody, nabízí Wilpena i sprchy s teplou vodou a zastřešenou tábornickou kuchyni s vařiči, grilem a dřezy na mytí nádobí. Po delší době táboření na divoko si užíváme pohodlí.

Druhý den ráno se zapisujeme do výletní knihy místní "horské služby" a pak už vyrážíme na výstup na nejvyšší vrchol kruhovité části Wilpena Poundu - St. Mary's Peak. Cesta nás nejdřív vede po rovině podél horského masivu, kde obdivujeme travní stromy. Poslední část pak prudce šplhá v serpentinách přímo na hřeben. Odměnou za vynaloženou námahu je nám výhled na celé kolo hřebene Wilpena Pound. Uvnitř hory pozvolna klesají do středu, zatímco vnější hrana je tvořena asi pět set metrů vysokými strmými skalními útesy.

Z vrcholu je možné se vrátit stejnou cestou do střediska Wilpena nebo pokračovat kotlinou a dokončit tak celý výletový okruh.

Blanka a travní stromy

Posvátný kaňon

Další den je zataženo a po ránu dokonce krátce prší. Volíme proto auto-variantu objíždění vyhlídek a krátkých procházek. Nejprve se zajíždíme podívat na Sacred Canyon, Posvátný kaňon. Asi pětiminutová procházka nás vede vyschlým korytem potoka až k místu, kde se koryto zařezává do skály. Zúženým průchodem prolezeme k "vodopádu" - v parném létě a suchu si jen těžko představujeme mohutné proudy vody, které během let omlely skálu do elegantních křivek. ZvláA!tní krása a silná přírodní energie přitahovala domorodce na toto místo po tisíciletí. Důkazem jsou četné symboly a obrazce tesané a ryté během nesčetných "corroboree" - slavnostních shromáždění kmene - do vyhlazené skály a zaznamenávající důležité události ze života kmene.

Rytiny v Posvátném kaňonu

Prachem a vodou

Prašnou klikatou silničkou nahoru a dolů se spoustou krásných výhledů na pohoří Flinders Ranges pokračujeme do soutěsky Bunyero Gorge. Poprvé při naší cestě nám přetéká potok přímo přes cestu. U prvního brodu jsme napjatí, oči na vrch hlavy, zvědaví, jak si s vodou Mitsubishi poradí. Naštěstí je brod jen mělký, projíždíme ho opatrně a úplně v pohodě. To nám zvedá náladu, vracíme se zpátky a po druhé jedeme rychleji s pořádným stříkáním pro nezbytnou fotku. Brodů nás ještě na cestě do soutěsky Brachina čeká několik, chvílemi si připadáme jako v opravdovém terénním autě.

Ráno se na nás čeká překvapení. Při čištění zubů se na tábořiště přišli podívat jinak velice plaší a velice rychlí "emuáci" - pštrosové Emu, které jsme se už několikrát snažili zahlédnout zblízka. Foťáky máme hned připravené, sledujeme emuáky mezi křovím, tentokrát nám krásně pózují.

Emu

Po vyhlídkové cestě Moralana Scenic Drive opouštíme Flinders Ranges z jihu a pokračujeme směrem na sever na Oodnadattu vstříc několikadennímu přejezdu nezpevněné cesty Oodnadatta tracku, ale o tom až zase příště.

Více obrázků: Fotogalerie Flinders Ranges

Související e-mailová zpráva: S kamarády na cestách


Další povídání: Země téměř opuštěná (Oodnadatta Track, SA)

zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>
Vytvořeno: 12. března 2003           Poslední aktualizace:
 Copyright © 2001 Blanka a Mirek Nováci, fotocesty.cz e-mail: info@fotocesty.cz