fotocesty FOTOCESTY.CZ
Austrálie - Články
Č L Á N K Y F O T O G A L E R I E Z P R Á V Y   Z   C E S T
zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>

Zkamenělé housenky a kanystr vody


duben 2002 - NT, Austrálie (Východní McDonnell Ranges)

Každý Arrernte vám poví, že krajinu kolem Mparntwe vytvořily Yeperenye, Ntyarlke a Utnerrengatye. Pokud se podíváte z výšky, dáte legendě o třech mýtyckých housenkách z dob Snění za pravdu.

Housenky - domorodé malůvky
Housenky - domorodé malůvky

Hřebeny pohoří McDonnel Ranges se táhnou čtyřista kilometrů východo-západně kolem Mparntwe, dnešního Alice Springs. Nespočetné na sebe navazující skalnaté "hupy" opravdu připomínají obří housenky zkamenělé v čase. Hluboká příčná údolí, skálami stíněná proti slunci, dokáží udržet vodu z nepočetných dešťů po celý rok a stávají se tak oázami života v okolní vyschlé krajině. Chráněny před spalujícím sluncem i častými požáry rostou tu nejrozmanitější rostliny, které by jinak drsné středoaustralské podnebí nepřežily. Voda a zeleň pak přitahuje spoustu ptactva a zvěře. A samozřejmě také turisty.

Housenková soutěska

Z města se nejprve vydáváme do východní části hor MacDonnell. Šestnáct kilometrů za Alice Springs je první zajímavá soutěska Emily Gap. V Anthwerrke, jak se v jazyce domorodého kmene Arrernte jmenuje, skončila cesta housenek Yeperenye, Ntyarlke a Utnerrengatye, když si je další legendární hrdina Intwailuka uvařil a snědl. Pro domorodce je soutěska jedním z nejposvátnějších míst. Housenky v ní zůstaly dodnes v podobě červenou hlinkou vyvedených maleb na skále zobrazujících prastarou legendu. Abychom si prohlédli jednu z nejlepších ukázek domorodého skalního umění střední Austrálie, musíme přebrodit malé jezírko. Naštestí již mnoho měsíců nepršelo, a tak je vody pouze po kolena. Obdobné malby se opakují i o osm kilometrů dále v soutěsce Jessie Gap, která také náleží k příběhu o housenkách.

Corroboree Rock

Na čtyřicátém osmém kilometru se zastavujeme u Corroboree Rock. Jedna z jeskyň na úpatí sloužila jako úložiště obřadních předmětů na "corroboree", slavnostních shromážděních domorodých kmenů. Proto je skála také oficiálně registrovaným posvátným místem. Přístup přímo k základně je zakázán, ale krátká procházka nás provede kolem s výhledy na další z mnoha roztodivně erodovaných špičatých skal po okolí.

Emily Gap
Soutěska - Emily Gap

Na procházku s kanystrem

Dorážíme do soutěsky Trephina Gorge, cíle našeho výletu do východní části McDonnells. Přespáváme na romantickém kempovišti pod skalním útesem. Ačkoliv je půlka dubna, tedy začátek podzimu, je přes den stále ještě vedro. Po parném létě zbyly v soutěsce jen kalné louže poslední vody, a tak se necháváme zlákat představou výletu ke skalnímu jezírku John Hayes Rockhole.

Osmihodinový trek nejprve stoupá po hraně soutěsky s krásnými výhledy na dno a poté přechází hřeben k dalšímu údolí, ve kterém leží jezírko. Cedule upozorňují, že po celé trase není žádná voda a že teploty na náhorní planině mohou být až o deset stupňů vyšší než v údolí. Náš teploměr ukazuje dvacet sedm stupňů. Rozhodujeme se varování nepodcenit. "To je poprvé v životě, co nesu na jednodenní výlet plný batoh vody", brblá Mirek, když rve do Gemmy desetilitrový kanistr.

No, nebudeme vás dlouho napínat. Po asi patnáctikilometrovém pochodu po skalnatém hřebeni, který nízké keře a nepočetné zakrslé stromky nedokáží zastínit před pražícím sluncem, konečně klesáme do řekou vymletého kaňonu. Jaký proud omlel skalní stěny a velké balvany na dně zcela vyschlého řečiště nám zůstává záhadou. K naší radosti na rozdíl od řeky se ve vysokými stěnami chráněním jezírku voda udrží celoročně. Koupel v chladivém plesu po horkém dni je hotovým balzámem a příjemným odpočinkem před závěrečnými dvěma hodinami pochodu údolím zpět do Trephiny.

A jak to dopadlo s kanystrem plným vody? Nezbyla ani kapka. Celých deset litrů jsme ve dvou za jediný horký den vypili! Inu, Austrálie.

Více obrázků: Fotogalerie pohoří MacDonnell

Související e-mailová zpráva: Objevujeme okolí (MacDonnell Ranges)


Další povídání: Strašidelné vytí a spousty soutěsek (West McDonnell Ranges, NT)

zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>
Vytvořeno: 5. října 2003           Poslední aktualizace:
 Copyright © 2001 Blanka a Mirek Nováci, fotocesty.cz e-mail: info@fotocesty.cz