fotocesty FOTOCESTY.CZ
Austrálie - Články
Č L Á N K Y F O T O G A L E R I E Z P R Á V Y   Z   C E S T
zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>

O vysychající vodě a mluvících drátech


září 2002 - NT, Austrálie (Alice Springs)

Málo měst na světě je pojmenováno podle - louže vody. Malý pramen rozhodl před více než sto lety o umístění první zděné stavby střední Austrálie - telegrafní stanice. Životadárný zdroj pitné vody byl pojmenován po ženě hlavního dozorce výstavby telegrafu Charlese Todda - Alice Springs. Později se ukázalo, že jezírko vody stíněné skálou nemá vlastní pramen, ale je pouhou vysychající louží z období dešťů, kdy korytem teče voda. Ale místu název zůstal a později podle něho bylo pojmenováno i dnes největší město australského středu, pětadvacetitisícové Alice Springs.

telegrafni stanice

Mluvící drát

Před výstavbou telegrafu veškerá komunikace australského kontinentu se světem spočívala na námořní dopravě. Guvernér Nového Jižního Walesu mohl čekat šest i více měsíců na odpověď Koloniálního úřadu z Londýna. V roce 1870 vláda Jižní Austrálie vyhrála kontrakt na výstavbu telegrafu z Port Augusty do Darwinu, kde se linka napojovala na podmořský kabel z indonéské Jávy přes Indii do Anglie. Přes tři tisíce kilometrů vedení napříč neosídlenou a sotva prozkoumanou australskou pustinou bylo nataženo během rekordních dvou let. Doba doručení zpráv mezi Evropou a Austrálií se zkrátila z měsíců na pár hodin.

Na trase bylo postaveno dvanáct opakovacích stanic, které zesilovaly signál. Nejzachovalejší z nich si dodnes můžete prohlédnout v Alice Springs. Ke kamenné budově původní stanice postupně přibyla kovárna, residence pro náčelníka stanice a jeho rodinu a nová budova poštovního a telegrafního úřadu.

Život u telegrafu

telegraf

Náčelník telegrafní stanice byl velice důležitý člověk. Na starosti měl nejen provoz největší stanice na telegrafní trati, ale i vedení poštovního úřadu. Krom toho byl vládním zmocněncem pro domorodé záležitosti a vrchním soudce pro rozlehlou oblast střední Austrálie. V případě nutnosti se pak stával také prodlouženou rukou doktora v Adelaide a prováděl akutní operace podle instrukcí předávaných morseovkou po drátě.

Kolem roku 1900 kromě náčelníka a jeho rodiny s vychovatelkou pracovali na stanici čtyři telegrafisté. Čtyřiadvacet hodin denně poslouchala služba osobní i obchodní zprávy o narozeních, úmrtích i novinkách ze světa a hbitými prsty je vyklepávala morseovkou dále. Kromě nepřetržité služby měli telegrafisté na starosti také údržbu sady baterií a opravy několika set kilometrů vedení. Jejich jediným dopravním prostředkem byli koně, kterých bylo na stanici okolo šedesáti. O koně se staral kovář a o blaho žaludků celé osádky stanice kuchař.

Poštovní úřad byl oproti telegrafu poklidným místem. Pošta z Adelaide byla dovážena jednou za šest týdnů a osadníků v okolí, kteří by odesílali dopisy, nemnoho. Celé vybavení stanice bylo skromné - vždyť každý kus nábytku musel být dovezen 500 kilometrů z konečné vlaku v Oodnadattě na hřbetě velblouda.

louze

Historická louže

Roku 1932, tři roky po dostavbě železnice, byl poštovní a telegrafní úřad přeložen o tři kilometry jižněji do městečka Stuart. Konečná stanice vlaku s dvěma sty obyvatel byla přejmenována podle pošty na Alice Springs.

A tak dala malá louže jméno městu. Až do Alice Springs zavítáte, určitě se projděte vyschlým korytem řeky Todd k malému jezírku pod skalou a překrásně zrestaurované telegrafní stanici. Pak můžete v příjemném stínu eukalyptů rozjímat o životě v místech, kde trocha vody je tak důležitá, že se podle ní pojmenovávají města. A bude-li vám vedro, klidně se v historickém Alicině prameni ocákejte.

Další povídání: Na sever od Alice (Tennant Creek, NT)

zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>
Vytvořeno: 3. ledna 2004           Poslední aktualizace:
 Copyright © 2001 Blanka a Mirek Nováci, fotocesty.cz e-mail: info@fotocesty.cz