fotocesty FOTOCESTY.CZ
Austrálie - Články
Č L Á N K Y F O T O G A L E R I E Z P R Á V Y   Z   C E S T
zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>

Nemocná země duhového hada


5. října 2002 - Ranger Mine, NT, Austrálie

Na seznam oblastí světového dědictví chráněných Unescem se dostanou jen skutečné skvosty. Národní park Kakadu je zapsán hnedle dvakrát - jako přírodní i jako kulturní dědictví celosvětového významu. Dvacet tisíc čtverečních kilometrů je domovem živočichů a rostlin, z nichž mnohé nenajdete nikde jinde na světě, chráněných mokřadišť s tisíci druhů vodního ptactva a domorodé kultury sahající 50 000 let do minulosti. Světovým unikátem pak jistě je i fakt, že uprostřed celosvětovými smlouvami chráněného národního parku zví obří jáma do země - uranový důl “Ranger mine”.

"Idylická krajina" uranového dolu
Ranger Mine

Vodní hadi a uran?

Uprostřed Kakadu se nachází 79 čtverečních kilometrů, jež nejsou součástí národního parku. Uranový důl Ranger Mine byl otevřen po deseti letech plánování a papírování, necelý rok před vyhlášením národního parku v roce 1981. O kontroverzní těžbě uprostřed Kakadu Mirek poprvé slyšel před pár lety ve Vídni. Na konferenci věnované vlivu těžby na životní prostředí Australané přednášeli o vzorovém nakládání s odpadními vodami. Nezávislé spolky sledují chování několika desítek druhů živočichů v okolí uranového dolu. Pokud by, nedej bože, některý rok vodní hadi na dolní části potoka pod dolem snesli méně vajec než ti na horním toku, má společnost ERA provozující důl Ranger na krku několik mezinárodních organizací a nemalé penále. Ložisko musí být úžasně vydatné, pokud se komerční firmě vyplatí finacovat všechna monitorovací zařízení a programy vyžadované ekology.

Těžím, těžíš, těžíme ...

V Kakadu Mirek využívá příležitosti. Jakožto bývalý zaměstnanec s. p. Diamo, likvidujícího pozůstatky těžby Uranových dolů Hamr, si návštěvu "ekologicky šetrného" uranového dolu nemůže nechat ujít. Je to jednodušší, než by se zdálo. Zatímco u nás je uranová těžba dodnes záležitostí napůl tajenou, na návštěvu dolu Ranger vás doveze turistický autobus. Pravidelné prohlídky s průvodcem jsou součástí propagace jaderného průmyslu.

Obří náklaďáky převážející rudu

Uran se v Kakadu těží povrchově. To znamená, že hlavním místem jsou dvě obří jámy (již vytěžený důl Ranger #1 má průměr 750 a hloubku 175 metrů). Natěženou horninu rozváží náklaďáky s koly velikosti dospělého chlapa na haldy. Ruda se třídí podle kvality, měřené přímo z korby náklaďáku projíždějícího bránou se senzorem.

Horniny potřebné jakosti putují do drtiče a postupně se rozmělňují až na prášek. Ten se pak louhuje v roztoku kyseliny sírové, kterou vyrábí malá chemička přímo na místě. (Trochu mě zarazilo, že halda surové síry se válí jen tak na udupané zemi. To prosím v oblasti, kde v období dešťů za pět měsíců spadne 2000 mm srážek. Ale hromada je ohraničená malým valem a prý ji před deštěm přikrývají plachtou?!?) Z roztoku se pak separuje a žíhaním získává 98% čistý U3O8, oxid uranu. Tmavozelený prášek je finálním produktem, který se pakuje do dvěstělitrových plechových sudů, většina z nichž je na vývoz. Protože z Kakadu do civilizace je to pár set kilometrů, je součástí areálu kromě továrny na kyselinu i malá elektrárna s kapacitou 28 megawattů. Jedna parní turbína a pět dieselagregátů spolyká 50 až 60 tun nafty denně.

Útes hory Mt. Brockman, pod kterou Duhový Had střeží uranové zásby

Současné ložisko se má dotěžit do roku 2009. Nemalou část zisků z těžby firmě váže vláda na likvidaci. Zhruba za dvacet let by nemělo být po dole ani stopy - těžební jámy zasypané, továrny a veškeré stavby, včetně dvoutisícového městečka Jabiru, postaveného jako základna pro horníky, zlikvidované a zalesněné.


Nemocná země

Přestože pro domorodce je tradičně zem posvátnou živou tkání, oficiálně domorodá komunita s těžbou souhlasí. Zřejmě i víra je otázkou ceny - za těžebních práva vyplatila společnost ERA do konce roku 2003 domorodcům 199 miliónů australských dolarů (necelé 4 miliardy Kč).

Letecký pohled na uranový důl Ranger Mine

Přesto se starým domorodým legendám podařilo částečně zapůsobit na lidi jaderného věku. Pro domorodce je tato oblast známá jako "Nemocná země". Při své pouti ji zamořila nejdůležitější z mýtických postav, stvořitel všeho - "Duhový had". Pověst zakazuje lovcům v této oblasti tábořit a lovit. Dlouhodobý pobyt kmene ruší Hada, který za trest na viníky sešle zlé nemoci. Legendě o "Nemocné zemi" dávají nový rozměr moderní geologické průzkumy - v celé oblasti je zvýšená hladina přirozené radioaktivity. Nejvydatnější ložisko uranové rudy bylo objeveno pod nedalekou horou Mt. Brockman. Není náhodou, že právě tam se "Duhový had" uložil k věčnému spánku. Ale narušit odpočinek nejmocnějšího Stvořitele není povoleno ani atomovým vědcům a tak tato část Rangeru zůstane nevytěžena.

Při odjezdu z návštěvy Ranger Mine se mi vybaví příhoda minulého dne. Spolu s domorodým rangerem Raslem stojíme pod převisem se skalními malbami. Z vyvýšeného místa Rasl rukou mávne přes zelené stromy na krásný výhled do okolní krajiny: "Víte, my domorodci žijeme v souladu s přírodou. Podívejte se kolem. Tady žili lidé 50 000 let a přesto tu zůstala panenská příroda." Bílí lidé jsou v Kakadu sotva 50 let. Ze zeleného lesa trčí chemická továrna, kolem děr do země se válí radioaktivní haldy. Ale třeba to tu za 50 000 let také nikdo nepozná.

Podrobnější informace viz http://www.energyres.com.au

Související e-mailová zpráva: Národní park Kakadu


Další povídání: Skákající krokodýli (Adelaide River, NT)

zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>
Vytvořeno: 8. května 2004           Poslední aktualizace:
 Copyright © 2001 Blanka a Mirek Nováci, fotocesty.cz e-mail: info@fotocesty.cz