fotocesty FOTOCESTY.CZ
Austrálie - Články
Č L Á N K Y F O T O G A L E R I E Z P R Á V Y   Z   C E S T
zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>

Australská víza


Naší snahou bylo získat v Austrálii možnost dostatečně dlouhého pobytu, abychom mohli nejen celý ostrov beze spěchu procestovat, ale také poznat. Vzhedem k tomu, že pro občany České republiky platí pro vstup do Austrálie vízová povinnost, znamenalo to především získat ta správná víza. Pro naše účely připadaly ze široké škály typů víz nabízených Australským svazem v úvahu následující možnosti.

Vízum turistické

První a nejběžněji udělované je vízum turistické. Opravňuje držitele ke vstupu na australskou půdu po dobu tří, případně šesti měsíců. Jak název napovídá,je určeno pro individuální turistiku na časově omezenou dobu, bez možnosti práce v Austrálii. Během období příprav jsme měli možnost mluvit s několika lidmi, kteří o turistická víza žádali. Z jejich zkušeností vyplynulo, že i když žadatel splní všechny oficiální podmínky, tedy má zpáteční letenku, prokáže dostatečné finance na dobu plánovaného pobytu a přinese potvrzení od zaměstnavatele, že se s ním počítá i po návratu, není udělení víza záležitostí jedoznačnou. Australská ambasáda velmi často odmítá udělit víza lidem mladým, kteří nemají dostatečnou vazbu na domov. Tím se myslí že nemají ženu a děti, nevlastní byt nebo dům, případně zavedenu firmu, zkrátka něco, co by je jednoznačně nutilo vrátit se zpět. Což je přesně případ náš a koneckonců i většiny ostatních, protože za individuální turistikou do Austrálie jezdí především mladí, životem zatím nevázaní lidé. Nicméně i přesto je turistické ze všech víz udělováno nejčastěji a nejběžněji.

Working holiday visa

Druhým, velice lákavým typem víza jsou takzvané "pracovní prázdniny" - working holiday visa. Jsou určena především mladým lidem a studentům. Na tato víza můžete v Austrálii pobývat celý jeden rok, z toho dokonce až tři měsíce zcela legálně pracovat a tedy výrazně snížit náklady na cestu. Bohužel zatím jsou dostupná pouze pro občany Britského společenství (British Commonwealth) a Evropské unie.

Studentská víza

Variantou přístupnou i pro nás z Čech jsou víza studentská. Nejsnadněji vám je zajistí některá z četných agentur či cestovek zabývajících se zprostředkováním studia v zahraničí, o něco levnější, ale i pracnější je zajistit si celou akci samostatně. Nejprve se domluvíte s některou z australských škol na době a typu studia. Nejčastější a nejlevnější jsou jazykové kurzy v délce půl až jeden rok. Školné se pohybuje okolo 50 - 75 000,- Kč za půl roku podle typu a umístění školy. K tomu připočtěte náklady na letenku (cca 25 - 35 000,- Kč zpáteční), na ubytování, jídlo. Poté je třeba vyřídit všechny formality s australskou ambasádou. Pokud budete úspěšní, získáte víza na dobu studia s možností legálně pracovat až 20 hodin týdně, což vám opět umožní výrazně snížit, v ideálním případě zcela zaplatit výdaje na studium a cestu.

Po příletu do Austrálie si musíte obstarat práci. Nejpravděpodobněji se vám podaří sehnat něco z pomocných prácí typu mytí nádobí nebo obsluha na baru v některé z restaurací. Podmínkou víza je, že budete navštěvovat minimálně 90% přednášek, jinak vám může být vízum odebráno. V praxi to tedy znamená, že ráno vstanete, na osmou až devátou hodinu jdete do školy, kde jste s přestávkami zhruba do čtyř. Poté přejdete do práce a do půlnoci drbete hrnce. Rychle domů, udělat přípravu na druhý den do školy, v jednu ráno spát. A tak dokola celý týden. Většinu času strávíte v jednom místě, nejčastěji v Sydney, a na cestování vám zbyde pouze doba prázdnin, obvykle tak tři týdny až měsíc z doby pobytu.

Aby to nevyznělo, že nejlépe nikam nejet, protože stojí spoustu peněz a problémů aby člověk někde myl hrnce, rychle dodáváme: ani jeden z lidí, kteří absolvovali studijní pobyt v Austrálii a s kterými jsme mluvili svého rozhodnutí nelitoval. Všichni poznali velký kus světa, potkali spousty skvělých lidí a nasbírali neuvěřitelné množství skvělých zážitků a zkušeností. Jenom je dobře si uvědomit, že to stojí nějaké úsilí.

Vízum k dlouhodobému pobytu

Nicméně ani studijní víza nesplňovala zcela naše požadavky. Z toho důvodu jsme zajásali, když jsme se na jedné z přednášek o Novém Zélandu v Praze potkali se zástupcem holandské agentury a dozvěděli se o možnosti získat vízum k dlouhodobému pobytu s prakticky neomezenou dobou pobytu, práce a nelimitovaným počtem vstupů do země. Dříve než způsobíme migrační exodus Čechů do Austrálie, měli bychom podotknout, že získání víz k dlouhodobému pobytu je záležitost poměrně složitá a značně náročná jak časově tak finančně. Nicméně dnes už můžeme s určitostí tvrdit, že dosažitelná. Všechny žádosti o tento druh víz jsou prověřovány individuálně a nemůžeme tedy poskytnout nějaké obecně platné pravdy či postupy. Pokud by jste chtěli o dlouhodobá víza požádat, tady je nástin toho, co vše budete muset nejspíše absolvovat.

Víza jsou udělována na základě bodového hodnocení "způsobilosti" kandidáta. Body získáváte za věk (nejvíce bodů, je-li vám do 30 let, pokud je vám přes 45, nezískáte žádné body a tedy ztrácíte možnost o vízum požádat), za dosažené vzdělání, za délku praxe v oboru (minimálně jeden rok, nejlépe čtyři a více). Dalším kritériem je znalost angličtiny, ta se posuzuje podle speciálních zkoušek (podobný typ jako pro studijní víza). Extra body lze získat za znalost dalšího jazyka, je-li jedním z jazyků národnostních menšin v Austrálii (což kupodivu čeština je), případně jestliže jste již v Austrálii vystudovali nějakou školu nebo absolvovali praxi v délce alespoň jeden rok. Pokud tedy jste vysokoškolsky vzdělaný inženýr se čtyřmi lety praxe nejlépe v oboru výpočetní techniky, je vám méně než 30 a po ročním studiu v Austrálii mluvíte plyně anglicky, vaše šance jsou velmi vysoké. Obrňte se trpělivostí, vyrabujte své bankovní konto a pusťte se do toho.

Nejprve si budete muset nechat na příslušném australském úřadě potvrdit, že vaše vzdělání a praxe odpovídají australským standardům. Mezi tím, než se tato záležitost vyřídí, můžete si nechat udělat právnicky ověřené překlady všech potřebných oficiálních dokumentů - diplomy, maturitní vysvědčení, rodné a oddací listy, potvrzení o bezůhonnosti a tak. Pozor, pokud je některý dokument v angličtině a vy posíláte jeho notářsky ověřenou kopii, je třeba nechat oficiálně přeložit i notářské ověřovací razítko. Pokud máte všechno připraveno, vyzvedněte si na australské ambasádě mnohastránkový formulář žádosti, ten vyplňte a spolu s poplatkem a všemi dokumenty zašlete na ambasádu. Australský imigrační úřad má pak podle zákona až šest měsíců na zpracování a vyřízení vaší žádosti (ačkoli obvykle to trvá kolem tří měsíců). Alternativně za vás formulář vyplní a při přípravach vám pomůže některá z odborných imigračních agentur. To nemusí být až tak zbytečně investované peníze, neboť údajně až padesát procent žádostí je zamítnuto kvůli špatně vyplněným formulářům, se kterými se imigrační úřad nemá čas zabývat.

Pokud jste vše udělali dobře, čeká vás odměna ve formě toho nejlepšího víza, jaké lze získat. Celá akce trvá jeden až dva roky a přijde vás odhadem na 50-100 000,- Kč, pokud vše zvládnete sami, případně na 100-150 000,- Kč, pokud využijete služeb některé z agentur. Ještě jednou připomínáme, že celý proces vyřizován víza je záležitostí velmi indivuduální a že jak doba, tak náklady mohou být ve vašem konkrétním případě i velmi odlišné od naší zkušenosti.

Podrobné a aktuální oficiální informace o všech druzích víz do Austrálie lze získat na oficiálním webu australského imigračního úřadu http://www.immi.gov.au nebo na australské ambasádě ve Vídni (Mattiellistrasse 2, A-1040 Vienna, Austria, tel.: +43 - 1 - 512 85 80, fax +43 - 1 - 513 29 08, e-mail: austemb@xpoint.at).

Další povídání: A teď už přímo z cesty: Na australské svatbě I. (Sydney, NSW)

zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah Austrálie dále  >>
Vytvořeno: 21. ledna 2002           Poslední aktualizace:
 Copyright © 2001 Blanka a Mirek Nováci, fotocesty.cz e-mail: info@fotocesty.cz