fotocesty FOTOCESTY.CZ
Cesta do Austrálie 2001 - Blanča a Mýra
Z P R Á V Y   Z   C E S T Č L Á N K Y  -  Z Á Ž I T K Y P Ř Í P R A V Y
zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah B&M do Austrálie dále  >>


Audience u krále

1.7. 2001 - Persepolis, Irán

Jsou tři hodiny v noci, tma jak v pytli. Ani ten měsíc nesvítí. Štěkot psů se přibližuje. Snad nejsou divocí. Ze tmy se ozývají výkřiky, těžko říct zda kdosi volá na psy nebo na nás. Prásk! Výstřel uvolnil kamínek ze skály přímo nad naší hlavou. To nám ještě chybělo. Rychle přidáváme do kroku, už abychom byli pryč. Ach, jo! Co člověk neudělá, jen aby spatřil centrum bývalého perského impéria, slavnou Persepolis.

Noční pochod

Dáriův palác
Dáriův palác

Jediná volná místa z Yazdu do Šírázu byla v autobuse s večerním odjezdem. Takht-é Jamshíd, pro nás cizince známější pod řeckým názvem Persepolis, kterou chceme cestou do Šírázu navštívit, náš autobus míjí uprostřed noci. Co práce nám dalo přemluvit řidiče, aby nás za tmy vysadil na opuštěné odbočce asi tři kilometry od památky. Ale povedlo se. Teď klopýtáme za chabého svitu hvězd, utíkáme před štěkáním hlídacích psů a doufáme, že se kočovný pastevec spokojí pouze s varovným výstřelem. Do rána přespáváme pod širákem na plochém kameni ve skalnaté stráni.

Persepolis

Xerxova brána
Xerxova brána

Když od kamenného lože druhý den scházíme dolů, už z dálky vidíme sloupy paláce a znovuvztyčenou Xerxovu bránu, hlídanou dvěma obrovskými kamennými okřídlenými býky s lidskými hlavami. Honosný komplex začal stavět kolem roku 512 před Kristem Darius I. Velký jako své letní sídlo. Po dalších sto padesát let bylo město postupně rozširováno a dobudováváno jeho následovníky. Roku 331 př. n. l. město spálil při svém velkém tažení Alexandr Veliký a od té doby leželo v troskách, zasypáno prachem a pískem.

K tomu, aby si člověk z vykopávkami odhalených základů a pracně sestavovaných zbytků udělal obraz o rozlehlosti a honosnosti paláce je třeba značné představivosti. Kromě brány, známé snad ze všech učebnic dějin či architektury, stojí základy Dariova paláce se vztyčenými branami. Archeologové také sestavili několik z mohutných, původně asi čtrnáct metrů vysokých podpor "Paláce sta sloupů" zdobených několikametrovými výjevy krále bojujícího s mýtickými příšerami. Ale asi nejúžasnějším zážitkem je objevování detailů výzdoby podél schodišť přijímací haly.


Na návštěvě u krále

Dávné delegace
Dávné delegace

Celkem více než tři sta metrů schodů je po stranách lemováno vlysy, zobrazujícími zástupce všech podrobených národností, přinášejících dary králi. Stovky a stovky postaviček, každá jiná, v jiné pozici, s jiným darem, s nohou nakročenou, tak jak v dlouhé řadě stoupají po schodech ke svému panovníkovi. Podle do detailu vyvedeného oblečení, pokrývek hlavy či různých účesů lze rozpoznat zástupce delegací z různých koutů země. I dary se liší, podle toho čím, se jednotliví národové zabývají - ti přinášejí zlato, šperky, jiní obilí, další pak vedou dobytek, ovce, támhle je dokonce karavana s velbloudy.

Na cestách Středním východem jsme viděli spousty významných a prastarých vykopávek, ruin a zřícenin. Rozvaliny, kameny a sloupy, odborníci prominou, nás již příliš nelákají. Ale vlysy královských delegací nás uchvátily. Lepší obraz společnosti staré Persie před více než dvěma tisíci lety těžko hledat. Kroku stovek malých figurek se zdá být dokonce přizpůsobena výška stupňů schodiště. Když drobnými krůčky stoupáme do přijímacího paláce, cítíme se tak trochu součástí průvodu velvyslanců. Na vrcholu schodiště se zbývá jen uklonit: "Buď pozdraven, ó veliký Dárie!"


P.S. pro ty z vás, kteří do Persepole pojedou:

Okolí aneb Co lze vidět více

Před Persepolí bylo hlavním městem perské říše Pasargade, které leží asi o 70 km severněji. Nejvýraznější a jedinou zachovanou stavbou v Pasargade je hrobka jejího zakladatele, Cyruse Velkého. Jinak z města zbyla kamenná plošina, na které kdosi vztyčil jeden sloup, evidentně seskládaný z dílů, které k sobě původně nepařily. Pokud nejste opravdovými fandy archeologie, zdají se nám úsilí a náklady spojené s dopravou a vstupným na toto odlehlé místo nepřiměřené tomu, co je k vidění.

Rozhodně zajímavější je Nagh-é Rosthám, ve skále tesané hrobky perských králů Daria I., Artaxerxese, Xerxese I. a Daria II., ležící pouhých 6 km od Persepole. Vzhledem k tomu, že k vlastním hrobkám, umístěným asi 20 metrů nad zemí ve skále vás dnes již nepustí, je možná lepší ušetřit za tradičně napálené vstupné a prohlédnout si tesané reliéfy stejně dobře zpoza plotu.


Pokračování: Třpytivá zrcátka krále světla (Šíráz, Irán)

zpět na hlavní stránku   <<  zpět Obsah B&M do Austrálie dále  >>
Vytvořeno: 3. května 2001          Poslední aktualizace:
 Copyright © 2001 Blanča a Mýra Nováci, fotocesty.cz e-mail: info@fotocesty.cz